Bespalvis anodavimas
 
Bespalvis anodavimas sieros rūgšties tirpaluose (II tipas, 1 klasė, MIL-A-8625, ISO 7599), dar vadinamas sidabriniu arba natūraliu anodavimu, skirtas tolygiai anodo dangai sudaryti ant gaminio paviršiaus.
 
- Dangos, kurių storis 8–25 µm, suteikia gaminiui puikią ilgalaikę apsaugą nuo korozijos, pasižymi geromis elektroizoliacinėmis savybėmis. Dangos poros hidrotermiškai užpildomos, jei kitaip nenurodyta užsakyme ar gaminio brėžinyje (nepildoma, kai anodinė danga naudojama dažų adhezijai pagerinti, jei gaminys dažomas).
 
- Plonos (3–5 µm) dangos formuojamos trumpalaikei gaminio apsaugai nuo mechaninio poveikio transportuojant.
 
- Gaminio estetiniam vaizdui pagerinti (dekoratyvinis anodavimas) anoduojami (5–20 µm) reklamos elementai, prietaisų skydeliai, kiti matomi paviršiai ar jų segmentai. Reikiama paviršiaus tekstūra išgaunama naudojant cheminį paviršiaus ėsdinimą arba mechaninį paviršiaus apdirbimą (poliravimą, šepečiavimą, stikliavimą).
 
Maksimalūs aliumininio gaminio, kurį galima anoduoti, matmenys: 1900 x 900 x 300 mm.
 

 

Bespalvio anodavimo pavyzdžiai